Skatteoptimering af pensionsordninger i Schweiz

For næsten alle privatpersoner gælder det om at reducere skat uanset bopæl. Det gælder både som erhvervsaktiv og som pensionsmodtager. I Schweiz er en ofte anvendt metode til at nedbringe skatten frivilligt at indbetale på […]

Lav skat i Schweiz

Schweiz har et særdeles liberalt skattesystem,  som kaldes ”Pauschalbesteuerung” eller på engelsk ”Lump Sum Taxation”. Det er en skattestruktur, Schweiz tilbyder formuende personer, der flytter til landet. Personer, der ønsker at flytte til Schweiz, skal […]

Skat i Schweiz (privatpersoner)

For at kunne forstå det schweiziske skattesystem skal man bemærke, at der findes skat på tre niveauer. Det drejer sig om ”Bund”, ”Kanton” og ”Gemeinde” og skatteprocenterne er i Schweiz forskellige fra egn til egn. […]

Få lavere skat i Schweiz

For mange udlændinge er Schweiz et skatteparadis. Det gælder specielt, hvis man kommer fra Danmark, hvor der som bekendt findes verdens højeste skattetryk. Selvom skatten i Schweiz er lav, er det dog muligt at reducere […]

Formueskat i Schweiz

Der skal i Schweiz betales formueskat. Beregningen sker ved at akkumulere alle ens aktiver, det vil sige kontanter, værdipapirer, ejendomme, biler, både etc. Fra aktiverne trækkes passiver (gæld) – så som renteudgifter til realkreditlån, kassekredit m.m. […]

Schweiz og EU

I længere tid har Schweiz været udsat for pres fra EU, der vil have Schweiz til forhandlingsbordet. EU mener, at det schweiziske skattesystem er for lempeligt og derfor konkurrenceforvridende i Europa. Liberalt skattesystem For schweizerne […]

PAL-skat til Danmark men bopæl i Schweiz

I mange situationer betaler vi danskere i udlandet for meget skat uden at vide det. Det gælder blandt andet pensionsafkastskat, også kaldet PAL-skat, der beregnes af pensionsordninger i Danmark. Har man eksempelvis en kapital- eller […]

Skatteopgørelse i Schweiz

Når foråret kommer, er det tid til at lave skatteopgørelse i Schweiz – også kaldet selvangivelse. I Schweiz er det en kompliceret sag. Det skyldes blandt andet de mange fagudtryk og den manglende informationsudveksling mellem […]