Skatteoptimering af pensionsordninger i Schweiz

For næsten alle privatpersoner gælder det om at reducere skat uanset bopæl. Det gælder både som erhvervsaktiv og som pensionsmodtager. I Schweiz er en ofte anvendt metode til at nedbringe skatten frivilligt at indbetale på en firmapension i Schweiz og samtidig nyde godt af et yderligere skattefradrag.

Dobbelbeskatningsoverenskomst Danmark – Schweiz
Den seneste dobbelbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Schweiz gør desværre fradragsberettigede indbetalinger til en firmapension ugunstige. Specielt i en situation, hvor man efter et erhvervsaktivt liv flytter tilbage til Danmark for at nyde godt af udbetalingen fra den schweiziske firmapension, taber man penge. Det skyldes, at udbetalingen jvf. DBO art. 18 bliver beskattet med kildeskat i Schweiz og indkomstskat i Danmark, dog med nedslag for betalt skat i Schweiz. Skatteniveauet bliver således reelt svarende til dansk skatteniveau, hvilket vil sige ca. 50%.

Et eksempel: Privatperson- gift, to børn, bopæl i Zug, lønindkomst CHF 250.000 – laver en indbetaling til en firmapension på CHF 50.000. Marginalskat i Zug er 25%. For hver CHF 100, der indbetales på en firmapension i Schweiz, får privatpersonen CHF 25 tilbage i skat. Ved udbetalingen skal der dog betales et beløb svarende til CHF 50 til SKAT ved bopæl i Danmark. Der tabes altså netto CHF 25 for hver CHF 100, der indbetales!

Det danske skattesystem ødelægger således ideen med at foretage indbetalinger på skattebegunstigede pensionsordninger i Schweiz, hvis man påtænker at flytte tilbage til Danmark. Situationen er ekstra lusket, fordi man opnår en fordel på kort sigt, der så siden afløses af væsentlige ulemper.

Skattefrie gevinster i Schweiz
En langt bedre løsning er at indbetale på en ikke fradragsberettiget police i et forsikringsselskab i Schweiz. Så længe man bor i Schweiz, er alle gevinster (renter, udbytter, kursgevinster etc.), der optjenes i forsikringens løbetid, nemlig skattefrie. Det skyldes et skatte- og forsikringsprivilegium, som ikke kan opnås i bankerne.

Ved en flytning til Danmark betragtes pensionen efterfølgende som en PBL §53A-pension. Det betyder, at der kun skal betales skat af renteindtægter og andet afkast, der optjenes efter tilbageflytningen til Danmark, og dermed ikke af udbetalinger fra ordningen.

Hvis du vil vide mere om disse fordele, hvordan du kan skatteoptimere pensioner i Schweiz og Danmark, er du velkommen til at kontakte Alpelandet.dk