Forsikring i Schweiz

De fleste personer i Schweiz er omfattende forsikret. I gennemsnit betaler en familie 21% af familiens husholdningsbudget til forsikringer. Denne store udgiftspost skyldes ikke mindst sygeforsikringen (Krankenkasse), som er den suverænt tungeste post på budgettet. […]

Indboforsikring i Schweiz

Det at vælge den rigtige forsikring med de rigtige „byggesten“ kan være kompliceret, når man bor i udlandet. Når man er ung, har man normalt ikke voldsomt værdifulde ting, og til en normal husholdning hører […]

Pensionsopsparing i Schweiz

De personer, der som pensionister kun har AHV (folkepension fra Schweiz) og BVG (firmapension fra Schweiz), kan næppe opretholde deres levestandard i fremtiden. Heldigvis har man i Schweiz en ekstra trumf – nemlig den schweiziske […]

Retshjælpsforsikring i Schweiz

Hvorfor en retshjælpsforsikring i Schweiz? I vore dage ender stadig flere konflikter og stridigheder i en retssag. Omkostninger til en advokat kan være store, hvorfor en retshjælpsforsikring, der overtager sagsomkostningerne, er en behagelig håndsrækning. Retshjælpsforsikringen […]

Bilforsikring i Schweiz

Forsikringstagere i Schweiz skal huske at adskille den obligatoriske ansvarsforsikring og den frivillige kaskoforsikring, når man sammenligner sine forsikringer. Den bedste bilforsikring er ikke den med den laveste præmie, men derimod den med den rigtige […]

Obligatorisk sundhedsforsikring i Schweiz

Dækningerne i den obligatoriske sundhedsforsikring i Schweiz er fastlagt af myndighederne. Fordelen er, at forsikringen derved kan sammenlignes i alle forsikringsselskaber, og man kan hvert år skifte den obligatoriske forsikring uden at være nervøs for reducerede dækninger. Obligatorisk […]

Sundhedsforsikring i Schweiz

Det er i Schweiz obligatorisk for alle, der bor i landet, at oprette en sundhedsforsikring (sygeforsikring) med grunddækning, der dækker udgifterne til behandling af sygdom. Betaling af forsikringspræmien påhviler den forsikrede selv og koster i […]