Få lavere skat i Schweiz

For mange udlændinge er Schweiz et skatteparadis. Det gælder specielt, hvis man kommer fra Danmark, hvor der som bekendt findes verdens højeste skattetryk. Selvom skatten i Schweiz er lav, er det dog muligt at reducere denne. Alpelandet har en række skattetips på hylderne, som man kan anvende på lige fod med den lokale befolkning i Schweiz. Nedenfor beskriver vi den mest anvendte, en kapitalpension (Säule 3A) med store skattefordele og fornuftig fleksibiliet.

A- og B-skat i Schweiz
Som tilflytter oplever langt de fleste arbejdstagere at skulle betale kildeskat. Det vil sige, når lønnen udbetales trækkes der en acontoskat fra bruttolønen. Det er den samme metode, der anvendes i Danmark – kaldet A-skat. I Schweiz er det dog ikke normal praksis. Denne skat afregnes kun som kildeskat for tilflyttere, der ikke har en opholdstilladelse C (Aufenthaltsbewilligung C). De fleste har iøvrigt en opholdstillladelse B de første fem år. Når man modtager en opholdstilladelse C skal man som den lokale befolkning betale skatten senere – det er det, vi kender som B-skat. De to opkrævningssystemer (A- og B-skat) er forskellige, det gælder både skattesatsen og fradragsmulighederne.

Søjle 3A siden 1986
På grund af usikkre fremtidsperspektiver fra den første- (folkepension) og anden søjle (firmapension) har regeringen i Schweiz siden 1986 åbnet for den skattebegunstigede opsparing i den tredje søjle. Det er noget, som vi udlændinge også kan få glæde af.

Skattetips nummer 1 i Schweiz
Der findes i dag næsten 4 mio. konti og policer indenfor søjle 3A i Schweiz. Det er afgjort det mest efterspurgte skatteværktøj i Schweiz. Produktet er kendetegnet ved skattefradrag helt op i marginalskatten samt en minimal beskatning ved udbetalingen.

Eksempel (Quellensteuer, Aufenhaltsbewilligung B):

En person med bopæl i Schweiz, der tjener CHF 60.000 per år,  starter en opsparing under søjle 3A. Skattebesparelsen udgør 20,1% af det indbetalte beløb. Husk samtidig at informere myndighederne skriftligt og ansøg om omberegning af acontoskatten. Såvel oprettelsen af en søjle 3A samt den efterfølgende anmeldelse kan Alpelandet.dk iøvrigt hjælpe med.

Eksempel (normal skat, Aufenthaltsbewilligung C)

En person med bopæl i Schweiz, der tjener CHF 120.000 pr. år, starter en opsparing under søjle 3A. Skattebesparelsen udgør 28,3% af det indbetalte beløb. Ved en løn på CHF 150.000 pr. år er besparelsen hele 31,8%. Sagt på en anden måde: for hver CHF 100 der indbetales, får man CHF 31,8 tilbage i skat.

Hvis du vil have flere skattetips i Schweiz, er du velkommen til at kontakte os.