Schweiz og EU

I længere tid har Schweiz været udsat for pres fra EU, der vil have Schweiz til forhandlingsbordet. EU mener, at det schweiziske skattesystem er for lempeligt og derfor konkurrenceforvridende i Europa.

Liberalt skattesystem
For schweizerne er det en mærkesag at bibeholde et liberalt skattesystem og bevare skatteautonomien. Man ønsker ikke at forringe betingelserne for erhvervslivet og dermed den schweiziske konkurrenceevne.

De schweiziske politikere vil ikke forhandle, endsige tale om en schweizisk skattetilpasning. På trods af et politisk pres fra EU står schweizerne indtil videre fast.

Uenighed om skatteaftale
EU mener, at Schweiz ikke overholder en frihandelsaftale fra 1972. Schweizerne mener, at deres kantoner har autonomi og derfor selvbestemmelse over deres skatter, som åbenbart er for lave for EU. Schweiz tolker aftalen således, at den kun omfatter varehandel og ikke beskatning af virksomheder og privatpersoner.

Fri skattekonkurrence i Schweiz
Grundlæggende er EU imod fri skattekonkurrence, mens Schweiz er for. Schweiz påstår, at landet bliver nødt til at være skatteattraktivt for at tiltrække personer og virksomheder som kompensation for landets geografiske placering i midten af Europa, uden havne og råstoffer.

Skattestriden mellem Schweiz og EU er derfor en ”varm kartoffel” og fronterne er trukket op – ikke mindst i forbindelse med opblødningen af bankhemmeligheden.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!