PAL-skat til Danmark men bopæl i Schweiz

I mange situationer betaler vi danskere i udlandet for meget skat uden at vide det. Det gælder blandt andet pensionsafkastskat, også kaldet PAL-skat, der beregnes af pensionsordninger i Danmark. Har man eksempelvis en kapital- eller ratepension i et dansk pengeinstitut, betaler man hvert år 15,3% skat af sit pensionsafkast til Danmark.

Fra den 1. januar 2010 kan man som bosiddende i udlandet – for eksempel Schweiz – søge om fritagelse for PAL-skat i Danmark. Mange pengeinstitutter er forbavsende defensive om denne mulighed for kunden, hvorfor god rådgivning i forbindelse med en udflytning er vigtig. Skulle du allerede befinde dig i udlandet, kan du kontakte Alpelandet.dk for hjælp til fritagelse af PAL-skatten.