Skatteopgørelse i Schweiz

Når foråret kommer, er det tid til at lave skatteopgørelse i Schweiz – også kaldet selvangivelse. I Schweiz er det en kompliceret sag. Det skyldes blandt andet de mange fagudtryk og den manglende informationsudveksling mellem banker, forsikringsselskaber og myndigheder. En skatteopgørelse i Schweiz og medfølgende fradrags-regler og -muligheder er anderledes end det, man kender fra Danmark. I praksis bliver kun det beskattet, man indberetter. Der bliver dog som i Danmark foretaget kontrol af oplysningerne for undgå skattesnyd.

Der findes to skatteopkrævningssystemer for privatpersoner i Schweiz:
Det ene skatteopkrævningssystem er kildeskat (Quellensteuer), der betales af alle udlændinge, der ikke besidder en „Niederlassungsbewilligung C“. Det gælder for eksempel udlændinge, der har boet under 5 år i Schweiz. Kildeskatten er en acontoskat, der bliver modregnet i den endelig skat, så snart skatteopgørelsen er modtaget af myndighederne.

Det andet skatteopkrævningssystem er den almindelige beskatning.  I Danmark bliver denne form kaldet B-skat. Alle schweizere eller udlændinge med „Niederlassungsbewilligung C“ er omfattet af B-skatten.

Sidste frist for indlevering af skatteopgørelse i Schweiz er den 31. marts i kanton Zürich. Kan man ikke overholde denne frist, kan der skriftligt søges om fristforlængelse. Skatteborgere, der ikke afleverer deres skatteopgørelse i Schweiz indenfor fristen, kan blive straffet med bøde på op til CHF 10.000.

Har du brug for hjælp til din skatteopgørelse i Schweiz?
Hvis du har brug for hjælp til udarbejdelse af din skatteopgørelse, kan du kontakte Alpelandet.dk. Vi sender dig en checkliste og en pris på vores arbejde. Herefter sender du blot de nødvendige dokumenter i henhold til checklisten, hvorefter du modtager en udfyldt skatteopgørelse fra os, som du skal underskrive og sende til skattemyndighederne.