1. søjle i Schweiz

Folkepension i Schweiz kaldes AHV. AHV er en forkortelse for Alters- und Hinterlassenenvorsorge. Målet med en AHV pension i Schweiz er at give borgeren og dennes familie en grundydelse. Ydelsen fra AHV er dog meget […]

3. søjle – privat pension

Det schweiziske pensionssystem er som bekendt bygget på et 3-søjle-princip. Har man en gennemsnitlig indkomst, er man – på trods af det fornuftige pensionssystem i Schweiz – kun sikret en fremtidige pensionsindtægt på omkring 60% […]

Pensionsrådgivning i Schweiz

Det schweiziske pensionssystem går under betegnelsen 3-søjle-system (3-Säulen-System). Systemet er ofte genstand for diskussion og kritik, men har indtil dato vist sig at være særdeles effektivt. Fordelene ligger i en finansieringsmæssig balance mellem styrker og […]

2. søjle BVG

Den 2. søjle i det schweiziske 3-søjleprincip kaldes BVG og er en pensionskasse. Forkortelsen betyder ”Berufliche Vorsorge” og er det vi i Danmark kender som firmapension. I Schweiz findes der omkring CHF 625 mia. BVG-kapital – […]