Demokrati og politik i Schweiz

Schweizerne betegner sig selv som en vilje-nation. Betegnelsen er opstået ved, at landet ikke udgør en etnisk, sproglig eller religiøs enhed. Schweiz har siden 1848 været en forbundsstat (Bundesstaat) og er efter USA den næstældste […]

Fremtidens Schweiz

Den schweiziske konsensusmodel (blandingsmodel) Schweiz er det, man kan kalde for en politisk nation, hvor mangfoldigheden ikke er blevet opfattet som en hindring for national enhed, men tværtimod som et nationalt særkende. Schweizerne har formået […]