Formueskat i Schweiz

Der skal i Schweiz betales formueskat. Beregningen sker ved at akkumulere alle ens aktiver, det vil sige kontanter, værdipapirer, ejendomme, biler, både etc. Fra aktiverne trækkes passiver (gæld) – så som renteudgifter til realkreditlån, kassekredit m.m. Alle personer, der bor eller arbejder i Schweiz, skal hvert år afregne formueskat. Formueskatten i Schweiz betales direkte til kantonen og kommunen og ikke til staten. Fritaget for formueskat i Schweiz er visse pensionsordninger.

Formueskat i Schweiz er lav
Skatteprocenten på formuen er – præcis som ved indkomsten – i de fleste kantoner progressiv. Der findes dog undtagelser – blandt andet kanton Schaffhausen og Obwalden. I disse kantoner er formueskatten degressiv for personer med store formuer. Den konkrete formueskat er forskellig i hver kanton, men udgør omkring 2–10 promille. Desuden gælder som hovedregel fribeløb, som først skal overskrides, før skatten skal betales.