Obligatorisk sygeforsikring i Schweiz

Dækningerne i den obligatoriske sygeforsikring i Schweiz er fastlagt af myndighederne. Fordelen er, at forsikringen derved kan sammenlignes i alle forsikringsselskaber, og man kan hvert år skifte den obligatoriske forsikring uden at være nervøs for reducerede dækninger.

Obligatorisk forsikring i Schweiz
Den obligatoriske forsikring kaldes grundforsikring og er i Schweiz forankret i ”KVG” (Krankenversicherungsgesetz). Tillægsforsikringerne findes derimod i ”VVG” (Versicherungs-vertragsgesetz). Denne opdeling ses blandt andet på forsikringspolicen, hvor forkortelsen normalt er anført ved hvert modul, man har købt.

I Schweiz skal alle personer, uanset om man er udlænding eller ej, forsikre sig. Har man bopæl i landet, skal man forsikre sig i henhold til ”KVG” senest tre måneder efter man er ankommet. Forældre med børn skal forsikre disse senest tre måneder efter barnets fødsel.

Grunddækning i Schweiz
Som noget specielt findes der i Schweiz en masse forsikringsselskaber og sygekasser. Alle selskaber er forpligtet til at optage personer i den obligatoriske sygeforsikring (grunddækning), uden at man skal besvare helbredsoplysninger. På trods af de mange udbydere og de standardiserede dækninger er priserne meget forskellige. Afgørende for priserne er blandt andet forsikringstagerens alder, bopæl, ønske til selvrisko og hvilken kontakt man ønsker til sin læge. Ønsker man direkte kontakt til lægen (Hausarzt), eller kan man acceptere en telefonisk kontakt til et callcenter, lægecenter etc.?

Tillægsforsikringer er i Schweiz frivillige. De mange forskellige selskaber på markedet tilbyder et stort differentieret sortiment, og det er svært at sammenligne selskaberne på tværs. Det er vigtigt at vide, at tillægsforsikringerne bliver reguleret under ”VVG”, som er de privatretslige regler. Der er således fri aftaleret omkring forsikringernes løbetid og dækninger. Husk i den forbindelse, at der findes en anden forbrugerbeskyttelse i Schweiz end i Danmark.

Forskellige priser
Det ses også, at selskaber har forskellige optagelsesprocesser. Nogle selskaber tilbyder en alderstarif og andre indtrædelsestarif, her rådes til forsigtighed. Det betyder, at en person i en alderstarif får tilbudt en forsikring, hvor præmien stiger hvert år. I en indtrædelsestarif har man normalt en dyrere forsikring i starten, men denne stiger ikke nævneværdigt i fremtiden.

Er man en familie, så gælder det, at samler man alle sygeforsikringer i samme selskab giver det ekstra familierabat. Desuden kan man få en billigere præmie, hvis man betaler årligt fremfor månedligt. En ydeligere besparelse kan opnås, hvis man ikke anvender tillægsforsikringen. Det ses ofte, at en forsikring eksempelvis bliver 3% billigere pr. år, hvis man ikke bruger den.

Hvis du ønsker at vide mere om de konkrete dækninger i den obligatoriske eller tillægsforsikringen, er du velkommen til at kontakte os.