Retshjælpsforsikring i Schweiz

Hvorfor en retshjælpsforsikring i Schweiz?
I vore dage ender stadig flere konflikter og stridigheder i en retssag. Omkostninger til en advokat kan være store, hvorfor en retshjælpsforsikring, der overtager sagsomkostningerne, er en behagelig håndsrækning. Retshjælpsforsikringen giver dig juridisk hjælp og varetager dine interesser uden sagsomkostninger for dig.

Retshjælpsforsikringen i Schweiz skal være neutral
Der findes mange udbydere af retshjælpsforsikringer. De fleste udbydere er datterselskaber af et forsikringsselskab. I den forbindelse kan det være uhensigtsmæssigt at placere sine standardforsikringer i moderselskabet og samtidig en retshjælpsforsikring i datterselskabet. Skulle man få problemer med en forsikringserstatning og ønsker at gøre brug af retshjælpsforsikringen i samme koncern, kan neutraliteten være tvivlsom.

Hvor kan man anvende en retshjælpsforsikring?
Foruden dækning i trafikken findes en privat retshjælp. Den private grunddækning har for eksempel følgende dækningsområder:

Patientret, Skatteret, Forsikringsret, Lejelov, Arbejdsret, købelov osv.

Hvis du vil have et tilbud på en neutral retshjælpsforsikring i Schweiz, der dækker både i trafikken og privat for dig og din familie, er du velkommen til at kontakte Alpelandet.dk.