Sundhedsforsikring i Schweiz

Det er i Schweiz obligatorisk for alle, der bor i landet, at oprette en sundhedsforsikring (sygeforsikring) med grunddækning, der dækker udgifterne til behandling af sygdom. Betaling af forsikringspræmien påhviler den forsikrede selv og koster i gennemsnit CHF 320 pr. måned for en person på 26 år.

Næsten 100 forskellige udbydere af sundhedsforsikringer
Sundhedsforsikringer udbydes af forsikringsselskaber og sygekasser (Krankenkassen). Der findes altså ingen statslig sundhedsforsikring og behandlingsgaranti, som man kender det fra Danmark.

Finansieringen af de statslige sygehuse sker dels ved brugerbetaling fra patienten og den private sundhedsforsikring samt ved tilskud fra kantonen (regionen) eller kommunen.

Grundforsikringen (KVG)
Grundforsikringen dækker kun omkostninger til behandling af sygdomme udført på det kantonshospital, hvor man bor og ikke på privatklinik etc. Undtagelser er ambulant behandling som bliver udført overalt i Schweiz.

Ulykkesforsikring i Schweiz
I Schweiz bliver den ansatte forsikret af sin arbejdsgiver i tilfælde af ulykke. Det betyder normalt, at hvis man er ude for en ulykke, skal omkostninger til hospital m.m. dækkes gennem arbejdsgiverens heltidsulykkesforsikring.

Behandlingsudgifter til tandlæge er ikke omfattet af den obligatoriske grunddækning. Ønsker man denne udgift dækket af forsikringen, kan dette ske mod betaling af en ekstra præmie.

Ved siden af den obligatoriske grunddækning kan man købe frivillige tillægsmoduler afhængig af ønsker og behov. De mest anvendte forsikringsdækninger er:

  • Grunddækning (allgemein) med blandt andet flersengs-stue på hospital
  • Halvprivat med tosengs-stue
  • Privat med en seng pr. stue.

Derudover kan tillægsdækningen (VVG) være operation af overlæge, privat klinik, tilskud til akupunktur, briller, alternativ medicin, fitnesstræning og meget mere.

Det er muligt at nedbringe den månedlige forsikringspræmie ved at acceptere en selvrisiko. Den største besparelse er normalt ved en selvrisiko på cirka CHF 2.500 den laveste ved CHF 300.

Det er værd at bemærke, at forsikringer i Schweiz kan oprettes med løbetid på flere år, hvilket giver en præmiereduktion. Husk dog, at der gælder specielle opsigelsesregler, og at skift af sundhedsforsikringer i Schweiz kun kan ske 1. januar. Har du brug for et tilbud på en sundhedsforsikring så klik her.