Bilforsikring i Schweiz

Forsikringstagere i Schweiz skal huske at adskille den obligatoriske ansvarsforsikring og den frivillige kaskoforsikring, når man sammenligner sine forsikringer. Den bedste bilforsikring er ikke den med den laveste præmie, men derimod den med den rigtige dækning.

De mange faktorer
Forsikringsselskaberne vurderer hver bilforsikring forskelligt. Ligeså spiller køn, alder, bopæl, nationalitet, selvrisiko, bonusbeskyttelse og ikke mindst tidligere skader en stor rolle ved en prisfastsættelse. Det giver alt sammen en individuel profil, baseret på hvilken man kan lave en skræddersyet bilforsikring.

Den rigtige tillægsdækning
Foruden den obligatoriske ansvarsforsikring tilbydes der i Schweiz fuldkasko, delkasko og dækning ved p-skader. Hvilke tillægsmoduler der giver mening, hænger blandt andet sammen med bilens værdi. Har man en ældre bil uden stor værdi, giver det sikkert mening kun at anvende en tillægsdækning som delkasko. Det betyder, at kollision (færdselsskader) ikke er dækket men derimod kun skader ved for eksempel tyveri, brand, hagl, glas og dyr.

Friskadedækning i Schweiz
I Danmark er en af de mest almindelige former for tillægsforsikring til bilen en friskadedækning. Friskadedækingen betyder, at der ikke opkræves selvrisiko, og at der ikke sker flytning i bonussystemet (dyrere forsikring) ved bestemte skader. I Schweiz er brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri og røveri, nedstyrtende genstande på bilen samt skade på bilens glas dækket på enten fuld- eller delkaskoforsikringen og er ikke som i Danmark en del af friskadedækningen.

Selvrisiko i Schweiz
Bilforsikringen i Schweiz kan laves med selvrisiko, hvilket er normalt ved kaskoskader som kollision. I mange selskaber er der dog ingen selvrisiko ved ansvarsskader samt delkasko. Det anbefales at tale med en forsikringsrådgiver i Schweiz for at finde den optimale dækning.

Årlig opsigelse
Husk når du køber en bilforsikring i Schweiz at få indbygget årlig opsigelsesmulighed. Dette glemmer mange danskere og ”hænger” efterfølgende på kontrakter med op til fem års løbetid.

Hvis du vil have et tilbud på en bilforsikring i Schweiz, er du velkommen til at kontakte Alpelandet.dk