Pensionsopsparing i Schweiz

De personer, der som pensionister kun har AHV (folkepension fra Schweiz) og BVG (firmapension fra Schweiz), kan næppe opretholde deres levestandard i fremtiden. Heldigvis har man i Schweiz en ekstra trumf – nemlig den schweiziske søjle 3a. En 3a er den private schweiziske kapitalpension og indbetalingerne er grundlæggende bundet, indtil man skal på pension. Pensionsopsparingen giver dog tre store skattefordele udover at forbedre den økonomiske levestandard:

Skattefordele i Schweiz

  1. Indbetalinger på en søjle 3a kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst, og på grund af den høje skatteprogression giver det store skattefordele i blandt andet marginalskatten.
  2. Opsparingen og gevinster på pensionsopsparingen er fritaget for beskatning i løbetiden.
  3. Ved udbetaling betales indkomstskat. Skatteberegningen laves separat fra den øvrige indkomst og til en særdeles lav sats.

Fordelene ved en pensionsopsparing i Schweiz stiger i takt med lønnen. Har man således en høj løn, opfordres man til at starte en søjle 3a, for ikke mindst at nyde godt af skattefordelene.

Præcis som i Danmark findes der to udbydere af kapitalpensionen. Det er bankerne og forsikringsselskaberne. Hvad der er bedst, afhænger af individuelle forhold som risikovillighed, sikkerhed og ikke mindst ønsker til fremtiden. De tre mest anvendte løsninger er:

  1. En almindelig 3a-konto som bliver forrentet med en varibel rente, der ligger lidt over forrentningen på en almindelig opsparingskonto.
  2. En 3a-police med garanteret rente og kapitalgaranti med mulighed for præmiefritagelse og dækninger ved uarbejdsdygtighed samt dødsfald.
  3. En 3a-police med investeringsforeninger (unit link). Opsparingen bliver investeret i investeringsforeninger, og der kan vælges både med og uden kapitalgaranti.

Hvis man ønsker at opløse sin søjle 3a før pensionering, kan det som hovedregel kun ske, hvis et af følgende forhold er til stede:

  • Flytning fra  Schweiz
  • Køb af fast ejendom i Schweiz
  • Opstart af selvstændig virksomhed i Schweiz
  • Varig uarbejdsdygtighed

Kontakt os gerne, hvis du vil have et tilbud på en pensionsopsparing i Schweiz.