2. søjle BVG

Den 2. søjle i det schweiziske 3-søjleprincip kaldes BVG og er en pensionskasse. Forkortelsen betyder ”Berufliche Vorsorge” og er det vi i Danmark kender som firmapension. I Schweiz findes der omkring CHF 625 mia. BVG-kapital – en kapital der er indbetalt af arbejdstagere og arbejdsgivere i fællesskab.2soejle

Bidrag til BVG
Bidragene til opsparingen fastsættes ud fra arbejdstagerens alder og begynder fra det fyldte 25 år. Minimumsindbetalingerne starter med 7% og slutter ved 18%. Husk dog, at mange arbejdspladser har pensionsaftaler, der overstiger disse beløb, da de kun er udtryk for et minimum.

Hvornår er man omfattet af en pensionskasse?
Når man bliver ansat i en virksomhed og modtager en løn på over CHF 22.050 (2023), er man obligatorisk forsikret i en pensionskasse. Der findes mere information under BV Art. 113, Abs. 2, 3, 4. Det er hensigten, at ydelserne man modtager fra pensionskassen (BVG) og AHV/IV tilsammen skal sikre borgerens levestandard i et fornuftigt omfang. Det vil sige, tjener man for eksempel cirka CHF 88.200 om året, og har man ingen indbetalingshuller, vil man opnå 60% i pensionsydelse. Tjener man mere, er man dårligere forsikret og har normalt behov for individuel opsparing og forsikring i Schweiz – kaldet søjle 3.

”Leistungsübersicht”
Hvilke forsikringsdækninger, man som arbejdstager er berettiget til, fremgår af virksomhedens pensionskassereglement. De forventede fremtidige pensionsydelser, også kaldet renter, fremgår af den årlige kontoudskrift (Leistungsübersicht), som arbejdstageren modtager hvert år den 31.12.

Nedenfor ses udvalgte dækninger for den 2. søjle:

  • Rente ved pension
  • Børnerente ved invaliditet hos forældre
  • Ægtefællerente ved dødsfald
  • “Waisenrente” ved dødsfald
  • Invaliditetsforsikring

Selvstændige i Schweiz
Det skal bemærkes, at man i Schweiz adskiller ansatte og selvstændig erhvervsdrivende. Sidstnævnte gruppe kan selv bestemme, om de vil spare op til deres pension. Dette kan de med fordel gøre igennem en søjle-3A – læs mere her.

Udbetaling fra en pensionskasse
Udbetalingen fra en schweizisk pensionskasse sker ved det fyldte 65. år for mænd og 64. år for kvinder. Det er dog muligt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og nyde udbetalingen fra en pensionskasse på et tidligere tidspunkt. Detaljer omkring en tidligere tilbagetrækning er beskrevet i pensionskassereglementet.

Den løbende udbetaling fra pensionskassen
Beregningen af den såkaldte ”Altersrente” (den løbende udbetaling) beregnes ved at akkumulere alle indbetalingerne og multiplicere summen med en ”Umwandlungssatz”. Størrelsen af ”Umwandlungssatz” bestemmer naturligvis den endelige rente og er derfor genstand for megen opmærksomhed hos pensionsopsparene. I øjeblikket udgør ”Umwandlungsatz” cirka 6,8% for en obligatorisk pensionskasse.

Firmapension i Schweiz
Der findes i Schweiz to former for firmapension en “Vollversicherung” og “Teilautonom” løsning. Hvis du vil vide mere om disse to former så se gerne denne film angående firmapension i Schweiz.

Det anbefales at søge professionel rådgivning, hvis man ønsker at beregne de individuelle ydelser fra en pensionskasse samt deres samspil med andre offentlige ydelser i Schweiz.

Vil du vide mere eller har du brug for rådgivning, så klik her.