3. søjle – privat pension

Det schweiziske pensionssystem er som bekendt bygget på et 3-søjle-princip. Har man en gennemsnitlig indkomst, er man – på trods af det fornuftige pensionssystem i Schweiz – kun sikret en fremtidige pensionsindtægt på omkring 60% af den seneste lønindkomst. Hovedreglen er, at jo mere man tjener, jo dårligere forsikret er man fra den 1. og 2. søjle.

Husk at forsikre lønnen
Det er først med den 3. søjle, det vil sige den private pensionsopsparing, at man lukker pensionshullerne. Med den 3. søjle kan man nemlig planlægge sin fremtidige pension individuelt, afhængigt af behov, således man opnår en betydelig højere udbetaling ved pensionering. Lige så vigtigt som sikring af den fremtidige pension er det at forsikre sin løn, såfremt man skulle blive uarbejdsdygtig inden pensioneringen.

Løn over CHF 88.200 (2023)
I det schweiziske pensionssystem kan man som hovedregel opleve store mangler, hvis man har en lønindtægt på over CHF 88.200 p.a. Det drejer sig om den obligatoriske forsikring ved invaliditet og dødsfald, samt den almindelige opsparing man ønsker at nyde, når arbejdslivet er forbi. Vi anbefaler hurtigst muligt at planlægge opholdet i Schweiz og få lukket pensionshullerne fra første dag til gavn for hele familien.

Hvad skal man vælge?
Ved valg af pensionsform under den individuelle 3. søjle kan man benytte en 3A og 3B. Søjle 3A har de største skattemæssige fordele. Begge søjler (3A og 3B) giver dog mulighed for selvstændigt at planlægge pensionen – med eller uden tilkoblede forsikringsdækninger ved invaliditet eller død.

De vigtigste egenskaber for søjle 3A:

 • Kun erhvervsaktve kan oprette en søjle 3A
 • Mulighed for et årligt skattefradrag på op til CHF 7.056 (2023)
 • Udbetalingen bliver minimalt beskattet, afhængig af bopæl
 • Ved dødsfald er tvangsarvinger begunstiget
 • Kan benyttes til køb af fast ejendom (primær bolig)
 • Opsparingen er fritaget for formueskat i Schweiz

De vigtigste egenskaber for søjle 3B:

 • Den forsikrede person kan frit bestemme, hvem der skal begunstiges ved død
 • Intet loft for indbetalingerne
 • Sker en udbetaling som engangsbeløb, er den som hovedregel skattefrit
 • Konkursprivilegium
 • Afkastet er skattefrit
 • Opsparing kan frit pantsættes
 • En løbende præmie giver kun begrænset årligt skattefradrag
 • Det er muligt at kombinere dækninger ved invaliditet, død og opsparing

En privat pension under den 3. søjle anbefales ikke kun som risikooptimering med afsikring af risici ved død og invaliditet, men også som en skattefri opsparing. Det gælder især for søjle 3A, der ikke mindst på grund af de store skattefradrag er et foretrukket valg, men også søjle 3B. Det er iøvrigt muligt under begge søjler at lave en langsigtet investering med enten garanteret minimumrente eller en garanteret minimumudbetaling.

Klik her og se film om opsparing til pension.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!