Skole i Schweiz

Et land og 26 skolesystemer
Uddannelsessystemet i Schweiz er føderalistisk opbygget. Det betyder, at hver kanton har sit eget skolesystem, og der findes derfor 26 forskellige i Schweiz. Hovedansvaret for skolesystemet i Schweiz ligger hos kantonen for lovgivningen og kommunen for udførelsen. For erhvervsuddannelser påhviler ansvaret staten. Det skal bemærkes, at der i øjeblikket arbejdes på en ny uddannelsesreform, der vil ramme alle niveauer. Se www.educa.ch

Vuggestue i Schweiz
Inden barnets skolestart kan man vælge at få sit barn passet i en ”Kinderkrippe”, ”Kinderhort”, ”Tagesfamilien” eller såkaldte ”Spielgruppen”. Pasningen bliver organiseret af kommunen eller privat og betales af forældrene og ikke igennem skatten som i Danmark.

Børnehave i Schweiz
Børn i alderen 5 -6 år har i hele Schweiz pligt til i 1-2 år at gå i børnehave (Kindergarten). I børnehaven lærer børn igennem forskellige lege at forberede sig på skolegangen samt at integrere sig.

Folkeskole i Schweiz
Den obligatoriske skolegang i Schweiz er 9 år. Skolen starter med ”Primarschule” de første 4-6 år – afhængig af kantonen. Herefter følger ”Sekundarschule” i 3–5 år. I denne skole forbereder man børnene på overgangen til en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Læreplads i Schweiz
Der findes mange unge, der efter den obligatoriske skolegang begynder en erhvervsuddannelse (Betriebslehre). Det er den populæreste erhvervsuddannelse i Schweiz. Der findes i Schweiz over 400 uddannelsesretninger og læretiden er 3–4 år. Erhvervsuddannelsen er en kombination af teori og praktik, som afsluttes med prøver.

Gymnasium i Schweiz
Efter 6. klasse er det også muligt at besøge et gymnasium, som er en forberedelsesudddannelse til et videre studium på et universitet eller en teknisk skole. På gymnasiet kommer kun elever med de bedste karakterer, idet gymnasiet og det videre forløb er særdeles krævende.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!