Skat ved salg af fast ejendom i Schweiz

Ejendomsavancebeskatning i Schweiz

Skat ved salg af fast ejendom i Schweiz
Skat ved salg af ejendom

Ifølge Budensamt für Wohnungswesen BWO ejer cirka 40% af befolkningen fast ejendom. I Danmark er ejerandelen på cirka 55%. Ønsker man at sælge sin ejedom i Schweiz skal der betales skat af gevinsten. Generelt reduceres skatten ved en længere ejertid. Ved et salg af fast ejendom i Schweiz, hvor ejertiden for eksempel har været fem år skal 40% af gevinsten beskattes. Beskatningen reduceres indtil en ejertid på 20 år hvor det laveste niveau forefindes.