Schweiz – et land med tilflyttere

Det er interessant at læse de seneste tal fra Danmarks Statistik omkring danskernes udflytning. Der findes fortsat en nettoindvandring sted i Danmark, men på trods heraf flyttede næsten 45.000 fra Danmark alene sidste år. Destinationer, der for blot nogle år siden var særdeles foretrukne, oplever nu en tilbagegang, mens nye lande trænger sig på.

Flytning til udlandet
Hvorfor flytter så mange til udlandet, kan man spørge sig selv. Det hænger sikkert sammen med, om man er erhvervsaktiv eller pensionist. Søger man et godt job, behageligt klima, lav skat eller blot et eventyr? For velhavende personer var for eksempel en flytning til Spanien og Frankrig i mange år en meget lukrativ forretning. Det var her muligt at opnå lav skat på pensionsmidler fra Danmark samt opnå gunstig beskatning af selskabsmidler. Disse metoder blev lukket i 2008/2009 efter at Danmark opsagde dobbeltbeskatningsaftalerne med disse lande.

Udvandringen fra Danmark blev i en kort periode sat tilbage, da mange personer følte en økonomisk usikkerhed ved den danske regerings agressive skattepolitik. I kølvandet på den ændrede skattepolitik rykkede andre lande frem på udflytternes hitliste.

Ser man på antal udflyttere i Vesteuropa, så er de lande med de fleste danske invandrere:

  1. Sverige (5.242) ↓
  2. Tyskland (3.276) ↑
  3. Norge (2.937) ↑
  4. Polen (2.849)  ↑
  5. England (2.499) ↓

Ser man på den største procentmæssige fremgang i de vesteuropæiske lande, er listen dog en anden:

  1. Bulgarien (+65%)
  2. Rumænien (+58%)
  3. Ungarn (+33%)
  4. Italien (+33%)
  5. Polen (+33%)

I Schweiz er der en stigning i antallet af danske indvandrere på 8% pr. år. Dette skyldes sikkert to forhold:

For det første er arbejdsløsheden i Schweiz særdeles lav i forhold til lande i EU, hvilket i relation til Schengen-samarbejdet betyder, at det er blevet nemt for EU-borgere at flytte til Schweiz for at arbejde.

Det andet forhold er sikkert et skattemæssigt. For personer med formue kan Schweiz være økonomisk interessant, idet man i europæiske sammenhænge har særdeles lav skat på selskabsmidler, arv og formue.

De fleste indvandrere til Schweiz kommer fra Portugal, Tyskland, Italien og Frankrig. Fra EU og EFTA kommer alene 68%.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!