International skole i Schweiz

Flere og flere udlændinge bliver hentet til Schweiz for at besætte vellønnede jobs. Specielt i de store schweiziske virksomheder kommer tæt på 50% af ledelsen fra udlandet. Udenlandske managers har en god tradition i Schweiz og stor indflydelse. Det gælder for eksempel Henri (Nestlé – mad og drikkevarer), Nicolas Hayek (ure) med flere.

Fuld beskæftigelse i Schweiz
Det schweiziske arbejdsmarked har begrænsede ressourcer, når det gælder arbejdskraft – derfor søger mange virksomheder personale udenfor landets grænser. Dermed forbliver virksomhederne konkurrencedygtige og får internationale kompetancer.

Store virksomheder i Schweiz
Blandt verdens 20 største virksomheder har Schweiz tre positioner. Det er Nestlé, Roche (pharma) og Novartis (pharma). Specielt de tre virksomheder – sammen med de to store banker UBS og Credit Suisse – ansætter mange udlændinge, også kaldet expats.

Skole i Schweiz
For at en expat-familie langfristet skal kunne fungere, er det vigtigt, at ikke kun forældrene men også børnene bliver godt integreret. For børnene er skolegangen særdeles vigtig. Mange udenlandske familier overvejer, om deres børn skal besøge en lokal skole eller en international skole.

International skole er dyr
På en international skole foregår undervisningen primært på et fremmed sprog – typisk engelsk og ikke tysk. Ønsker man ikke at blive længere tid i Schweiz, kan denne løsning – specielt for tosprogede familier – være god. Man skal dog huske på, at man – i modsætning til en folkeskole – skal betale for at gå på en international skole i Schweiz.

Studentereksamen i Schweiz
Læreplanen på en international skole indeholder flere fag – herunder også tysk. Der afsluttes på de fleste skoler med en international studentereksamen.

Internationale skoler i Schweiz
Der findes i Schweiz cirka 40 internationale skoler, der er organiseret under en paraply-organisation kaldet „Swiss Group of International Schools SSGIS“. I kanton Zürich går omkring 3.400 personer på en international skole. De udgør cirka 1,9% af alle skolesøgende børn i kantonen.

I 2011 besluttede politikerne i kanton Zürich, at bestemte forudsætninger skal være opfyldt for at kunne sende børn på en international skole. Disse forudsætninger er:

  • Hvis forældrene kun bor midlertidig i kantonen
  • Hvis forældrene kan sandsynliggøre, at de vil tage ophold i et andet land med et fremmed sprog
  • Hvis et skolesøgende barn påtænker at færdiggøre en uddannelse i et land med et fremmed sprog

Det er ikke usandsynligt, at andre kantoner følger denne udvikling, blandt andet også for at harmonisere skolegangen i hele Schweiz.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!