Generelt om Schweiz

På trods af, at Schweiz er et bjergland beliggende midt i Europa med næsten ingen naturlige råstoffer, hører det til en af verdens vigtigste industrinationer. Præcis som i mange andre industrilande betyder servicesektoren meget for landet. Denne sektor bidrager med mere end 60% af landets indtægter, hvilket primært skyldes den store bankindustri.

Arbejdsstyrken i Schweiz er fordelt med 69% i servicesektoren, 25% i forarbejdningsindustrien, 10% i energi- og byggesektoren samt 3% i fiskeri samt land- og skovbrug.

Schweiz hører indenfor finansindustrien til et af verdens vigtigste lande. Det skyldes ikke mindst den specielle schweiziske bankhemmelighed og professionel kapitalforvaltning. I dag bliver cirka 1/3 af verdens private penge forvaltet fra Schweiz.

Landbrug
Cirka 38% af jorden i Schweiz bliver dyrket af bønder. Denne begrænsede udnyttelse af jorden betyder, at Schweiz ikke helt kan dække sit eget fødevareforbrug. Derfor bliver der importeret mange udenlandske fødevarer, hvilket har medført, at staten udbetaler store tilskud til landbruget. De fleste landbrug i Schweiz er mindre familielandbrug, og stordrift er et sjældent syn.

Hovedprodukterne er sukkerroer, hvede, kartofler, æbler og vindruer. Hvor der findes gode klimatiske betingelser, det gælder især sydvendte bjergskråninger, bliver der flittigt plantet vindruer. Et andet vigtigt landbrugsprodukt er mælk og ost. Bestanden af nyttedyr begrænser sig til kvæg, grise og får.

Skovbrug og fiskeri
En stor del af landet er dækket af skov. Det er derfor ikke unaturligt, at skovbrug spiller en vigtig rolle. Skovene i Schweiz lider dog også under forurening og skovdød, præcis som i resten af verden. Træ fra de schweiziske skove bliver brugt til forarbejdning, brænde og papir.

Fiskeriet i Schweiz har kun lokal betydning, og der findes kun enkelte erhvervsfiskere i landet. Fangsten udgør primært foreller, der fanges i Geneve-søen, Neuenburger-søen, Boden-søen samt i forskellige floder.

Råstoffer
I Schweiz findes der næsten ingen råstoffer. Ved siden af salt og kalk til cementproduktion bliver alle råstoffer til det schweiziske erhvervsliv importeret.

Industri
Næsten en fjerdedel af alle erhvervsdygtige schweizere arbejder i forarbejdningsindustrien. Kendetegn for denne branche er høje produktionsomkostninger og stor eksport. De vigtigste industrigrene er maskinfremstilling og pharma såvel som finmekanik og optik. Produktionen af ure er  industrigrenen med kraftigste eksport. Schweiz eksporterer hvert år 28 millioner ure.

Valuta og banker
Valutaen i Schweiz er schweizerfrank – CHF. Der går 100 rappen til en frank. Den halvstatslige schweiziske nationalbank er også stedet, hvor pengene bliver trykt. Banken er ejet af kantoner,  banker m.m. Die schweiziske banker bliver på grund af landets politiske og valutariske stabilitet regnet for en sikker havn hos mange internationale investorer. Det private bankvæsen er en hovedindtægskilde for landet, og det vigtigste finansielle centrum er Zürich efterfulgt af Geneve.

Udenrigshandel
De største importartikler i Schweiz er maskiner, biler og kemikalier. På eksportsiden er det også maskiner samt pharma, ure og kemiske produkter. De vigtigste samhandelspartnere for Schweiz er Tyskland, Frankrig, Italien, England, USA og Japan.

Infrastruktur
I Schweiz er jernbanen elektrificeret og udgør 5200 km. og 57% af jernbanenettet er statsligt ejet. På grund af den centrale beliggenhed spiller Schweiz en vigtig rolle som transitland for Mellem-, Vest- og Sydeuropa.

Vejnettet er nu udbygget til over 71.000 km. hvoraf 1.500 km. er motorvej. Transporten af gods finder også sted på Rhinen eller med fly fra lufthavnene Zürich-Kloten, Geneve-Cointrin eller Basel-Mühlhausen.

Energi
Der findes i Schweiz et fantastisk potentiale med vandkraft. Dette er også godt udnyttet og hele 60% af den schweiziske elektricitet stammer fra vandkraften. Derudover bliver 35% af energien fremstillet igennem fem forskellige kraftværker i landet.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!