Arveskat i Schweiz

Arveskat i Schweiz er et kantonalt anliggende og ikke et statsanliggende som i Danmark. I Schweiz opkræves der arveskat i 25 af de 26 kantoner. Den eneste kanton, som ikke opkræver arveskat er kanton Schwyz. De kantonale regler omkring arveskat er forskellige, og der findes ikke to kantoner med samme skattesats.

Arveafgift i Schweiz
I Danmark kaldes arveskat for boafgift eller arveafgift – meningen er den samme. Der er tale om en skat, man skal betale, når man arver. I Schweiz betaler man til kantonen, i Danmark betaler man til staten. Størrelsen af skatten afhænger af, i hvilken arveklasse man befinder sig i forhold til arveladeren.

Samlever i Schweiz
I stort set alle kantoner betaler ægtefæller ikke arveskat, når de arver hinanden. Derimod er situationen for ikke-gifte langt mere kompliceret. I kanton Basel-land betaler papirløse samlevere op til 49,5% og kanton Zürich op til 36% arveskat.

Beregningen af arveskatten i Schweiz er i de fleste kantoner progressiv, men der findes også faste procenter. Faste procenter er udbredt i kantonerne Graubünden og Solothurn. Husk endvidere at være opmærksom på bundfradragene, som i de fleste kantoner er forskellige. Eksempel på arveskat i Zürich og Danmark (bundfradrag er ikke medtaget):

Ægtefæller Børn, børnebørn, oldebørn Samlever
Danmark 0% 15% 15%
Zürich 0% 0% 12 – 36%

Bemærkning
I 2015 blev der stemt om ændringer af den schweiziske arvelov. En række politiske partier i Schweiz forsøgte at samle flertal til en forhøjelse af arveskatten til 20% med et bundfradrag på CHF 2 mio. Ændringen skulle omfatte alle arveklasser med undtagelse af ægtefæller. Lovforslaget blev ikke vedtaget, da 71% stemte imod.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!