Arv i Schweiz

Hvilke regler gælder, såfremt man som bosiddende i Schweiz afgår ved døden? Det er der mange udlændinge, der glemmer at undersøge, hvilket kan give store økonomiske problemer for den efterladte familie.

Dødsfald i Schweiz
Når man som dansk statsborger bor og dør i Schweiz, er hovedreglen, at hele ens formue indgår i arvemassen i henhold til de schweiziske arveregler. Arvemassen tilfalder i første omgang arvingerne, som har mulighed for at disponere over midlerne, såfremt de danner et arvesammenhold (Erbgemeinschaft). For at kunne identificere hvem der arver hvad, skal der dog laves en afregning kaldet „güterrechtliche Abrechnung“. Her gælder det om at identificere de tre typer af formue:

  1. Hustruens formue
  2. Mandens formue
  3. Fælles formue

Hvor meget arver man?
Der findes i Schweiz, præcis som som i Danmark, tvangsarvinger. Tvangsarvinger er arvinger, der altid arver –  for eksempel ægtefælle eller børn. Har man ikke oprettet et testamente eller en arveaftale, bestemmer loven, hvem der arver. Det vil sige personer, der er tæt beslægtet med afdøde, arver mest. Opdeling af slægtninge er i Schweiz defineret i arveklasser:

1.) Børn, børnebørn, oldebørn

2.) Forældre, søskende og deres børn

3.) Bedsteforældre og deres børn, det vil sige tanter, onkler, kusiner og fætre

Hvis afdøde ikke har udarbejdet testamente eller arveaftale bestemmer

loven, hvor meget manden eller hustruen arver. Har man børn, så tilfalder halvdelen ægtefællen. Den øvrige halvdel deles mellem børnene. Findes der ingen børn, men derimod arvinger i anden arveklasse (forældre, søskende og deres børn), så arver ægtefællen ¾, mens resten tilfalder arvinger i anden arveklasse.Arveregler i Schweiz

Udlændinge i Schweiz
Hvis vi som danskere ønsker, at vores arv skal behandles under danske regler, er det muligt, hvis man har bestemt dette igennem et schweizisk testamente. Har man modsat ikke lavet et testamente, bliver boet opgjort efter schweiziske regler. Husk på, at der i Schweiz ikke findes begreb som „uskiftet bo“, som vi kender det fra Danmark.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!