Arbejdsløs i Schweiz

I Schweiz findes generelt en lav arbejdsløshed. Den finansielle afmatning har dog i de seneste år, præcis som i Danmark, sat sine spor i erhvervslivet.  Nedskæringer, effektivisering og outsourcing kombineret med en stærk schweizerfrank har gjort flere personer arbejdsløse i Schweiz.

Arbejdsløshedsforsikring i Schweiz
Skulle man blive ramt af arbejdsløshed er „sikkerhedsnettet“ anderledes og bedre end i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at arbejdsløshedsforsikringen (ALV) er obligatorisk i Schweiz. Bidragene til forsikringen afregnes automatisk af arbejdsgiveren og deles 50/50 mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Bidragene er således en del af de sociale ydelser i den såkaldte første søjle og udgør cirka 2,2% af den AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) registrerede løn.

Fritaget for den obligatoriske arbejdsløshedsforsikring i Schweiz er som hovedregel:

–       Bestemte personer indenfor landbruget

–       Mænd og kvinder som har nået den offentlige pensionsalder

For at man kan komme i betragtning til arbejdsløshedsdagpenge, skal man endvidere opfylde følgende krav:

–       Være arbejdsløs

–       Være omfattet af en finansiel målbar arbejdsløshed

–       Være bosiddende i Schweiz

–       Ikke have nået den officielle pensionsalder

–       Have arbejdet i minimum 12 måneder

–       Være til rådighed for arbejdsmarkedet


Arbejdsløshedsdagpenge i Schweiz
Beløbet, man får udbetalt, kaldes arbejdsløshedsdagpenge eller blot dagpenge. Hvor meget der udbetales, beregnes ud fra AHV-lønnen (den forsikrede løn) i de foregående 6 eller 12 måneder.

Hvor meget udbetales?
Ud fra en gennemsnitsberegning  beregnes dagpengene, og den forsikrede løn kan maksimalt udgøre CHF 10.500 pr. måned. Der bliver herefter udbetalt 70% af den forsikrede løn i højest 24 måneder. 80% af den forsikrede løn kan udbetales, hvis den arbejdsløse har hjemmeboende børn under 25 år. Efter arbejdsløshedsdagpengeperioden kan man ansøge om kontanthjælp, såfremt man ikke har fundet et nyt job.

Eksempel 1:

En person, der afskediges med en løn på CHF 150.000 p.a., kan maksimalt modtage 126.000 (maksimum) x 70% = 88.200 om året i to år.

Eksempel 2:

En person, der afskediges med en løn på CHF 75.000 p.a., kan maksimalt modtage 75.000 x 70% = 52.500 om året i to år.

Venteperiode ved arbejdsløshed i Schweiz
Udbetaling af dagpengene sker efter en karenstid. Karenstiden er afhængig af den forsikrede løn og udgør normalt 5 – 20 dage efter fratrædelsen.

Husk på, at såfremt man ikke melder sig arbejdsløs senest dagen efter man er fratrådt, reduceres udbetalingsperioden.

Ønsker du mere information til dette thema kan du gerne besøge denne hjemmesiden SWI.


Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at
 kontakte os!