Testamente i Schweiz

Med et testamente er det muligt at bestemme, hvordan ens bo skal deles, når man er afgået ved døden. Det er således muligt at give mere til for eksempel ægtefælle, børn eller samlever m.fl. Husk dog, en tvangsarving kan man ikke slette eller reducere til en andel, der er mindre end den af loven fastsatte minimumsandel. Et testamente kan dog løbende ændres, såfremt der er behov herfor.

Deponering af testamente i Schweiz
I Schweiz kan et testamente laves på to måder. Den ene måde er hos tinglysningen, den anden er et såkaldt privat testamente. For begge testamenter gælder, at de skal være håndskrevne, dateret og underskrevet. Når testamentet er udfærdiget, anbefales det, at det deponeres enten hos tinglysningen, banken, advokaten eller lignende. Ovenfor ser du, hvordan tvangsarvinger arver, samt hvor meget man maksimalt kan testamentere.

Danske arveregler
Hvis du som udlænding i Schweiz ønsker, at dine efterladte skal skifte i henhold til de danske arveregler, er dette muligt. Det kræver dog, at der udfærdiges en “letztwillige Verfügung” – noget som alpelandet.dk kan hjælpe dig og din familie med.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!