Religion i Schweiz

Schweiz er et multikulturelt land. Det er et land med beboere fra stort set hele verden. Som følge af  denne mangfoldighed findes også forskellige religioner, som i Schweiz afspejles i befolkningens sammensætning.

Der findes i Schweiz religionsfrihed. Den største religion er dog kristendommen, som kan opdeles i de romerskkatolske og reformerede trosretninger. Tilsammen udgør de over 80% af alle religioner i Schweiz.

Ser man på udlændinge, der bor i Schweiz, tilhører 44% den romerskkatolske kirke, 5% den reformerede kirke, 17% er orthodoxe og 18% tilhører islam.

Det schweiziske landskab tegner sig med de traditionelt reformerede byer som Bern og Winterthur, mens Zürich, Geneve og Lausanne overvejende er katolske.

Det synes dog at være, som om de store religioner er i stagnation. Det gælder religionssammensætninger som katolicisme og protestantisme, der ikke længere er så dominerende som tidligere. En større fremgang synes ikke kun at være sket i retning af islam, men også de religionsløse (ateister) vinder frem.