Reformationen i Schweiz

Præcis som i Danmark skete reformationen i Schweiz i det 16. århundrede. Det gjaldt opgøret mod den katolske kirke, hvor først refomatorerne Ulrich Zwingli (1484-1531) fra Zürich og efterfølgende Jean Calvin (1509–1564) fra Geneve satte nye standarder i Schweiz.

Ulrich Zwingli fra Zürich
Zwingli blev i 1518 valgt til præst i Zürich, og i begyndelsen af 1520 skubbede han reformationen i gang og fik stor tilslutning. Reformationen skulle dog også betyde hans død, idet han faldt på slagmarken under opgøret med de sidste katolske kantoner. Reformationen spredte sig og på nær fem kantoner valgte alle øvrige at konvertere til den reformerede tro (Protestantismus) og den reformerede kirke.

Hvad betyder reformationen i Schweiz?
Reformationen betød store ændringer i kirkelivet. Først blev kirkens aktiver (ejendomme) beslaglagt, samtidig med at biblen blev oversat til tysk og kirkens ritualer blev indskrænket. Reformationen vendte sig mod helgendyrkelsefastedagesjælemessercølibat og alt andet, der blev betragtet som katolsk fjas, og gik i stedet ind for forkyndelse og prædiken på tysk.

Velstand i Schweiz
Den anden reformator Calvin skubbede yderligere til reformationen specielt i 1541, hvor han for anden gang blev hentet til Geneve for at omsætte sin teori til praksis. Calvin mente, at specielt hårdt arbejde, flid, sparsommelighed og disciplineret levestil bliver belønnet af Gud med velstand. Denne filosofiske indstilling bliver betegnet som en af grundstenene for moderne kapitalisme – en indstilling, der stadig præger mange schweizere.

God uddannelse i Schweiz
Calvins teori bygger især på en god uddannelse – specielt erhvervs- og kunstuddannelse samt håndværk og handel. Således oplevede Geneve stor indflydelse fra de “hellige”. Nogle fandt udviklingen latterlig, andre var begejstrede. En overgang gik Geneve under øgenavnet „Hieropolis“ – den hellige by.

Calvinusmus
Calvins bevægelse kaldes i folkemunde Calvinismus og er den ovennævnte telologiske udvikling med oprindelse fra Geneve. Calvins teori reformerede USA, Cananda, Australien og store dele af Europa – især Schweiz, Holland og England/Skotland med flere.