Checklisten ved flytning til Schweiz

Hvis man skal flytte til udlandet, skal man huske før afrejsen at anmelde flytning til folkeregisteret i den kommune i Danmark, hvor man er tilmeldt. Enhver der flytter til udlandet, skal registreres som udrejst i CPR-registeret. Det tilrådes også for afrejsen at undersøge de skattemæssige forhold i Danmark, da Danmark har indført fraflytningsskat.

Anmeldelsesfrist
Der findes en frist på fem dage efter flytningen, hvor man skal anmelde flytning til folkeregisteret. I specielle tilfælde kan man risikere at få en bøde, hvis man ikke anmelder flytning.

Hjemme i weekender og ferier
Hvis man på grund af arbejde opholder sig mere end seks måneder i udlandet, men tilbringer hovedparten af weekender, fridage og ferier i Danmark, har man også ret til at forblive registreret i Danmark. Samme regel gælder for en eventuel ægtefælle/samlever og børn, hvis de er fulgt med til udlandet.

Flytning i Schweiz
Hvis man skifter adresse i udlandet har man ret, men ikke pligt, til at få den nye udlandsadresse registreret i det danske folkeregister. Det er dog nødvendigt at give besked om adresseændringen til Borgerservice i fraflytningskommunen i Danmark.

Sygesikring
Flytter man til udlandet for at arbejde og dermed ikke længere har adresse i Danmark, er man ikke tilknyttet folkeregisteret. Det betyder, at den sociale sikring i Danmark ophører, og man skal aflevere sit gule sundhedskort til kommunen. Ligeså er man ikke socialt sikret under eksempelvis ferieophold i Danmark.

Nogle lande har et skattefinansieret system som det danske, mens andre landes sociale sikring – som i Schweiz – bygger på et forsikringsprincip, som man selv skal købe sig til.

Checklisten ved flytning til Schweiz

  1. Anmelde flytning til folkeregisteret i fraflytningskommunen
  2. Undersøge skatteforhold til Danmark – ophører skattepligten til Danmark eller ej? Det anbefales at kontakte en international skattejurist.
  3. Den offentlige sygesikring dækker kun i forbindelse med ferie og studierejse – derfor skal man undersøge hos fraflytningskommunen, om man eventuelt kan få en EU-blanket med.
  4. Det er ikke er alle lande, Danmark har indgået aftale med om social sikring, så man skal sørge for at være socialt sikret i Schweiz, hvis man rejser dertil for at arbejde.

Vil du vide mere eller har du brug for rådgivning, så klik her.