Banker i Schweiz

Det schweiziske banksystem er præcis som mange andre brancher i Schweiz tæt knyttet til udlandet. I dag stammer cirka 51% af den forvaltede kapital i de schweiziske banker fra udlandet. Den internationale profil er derfor særdeles vigtig for bankbranchen i Schweiz.

”Finansplatz” Schweiz opfylder alle internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Derudover er høj kompetence, soliditet og beskyttelse af privatsfæren en hjørnesten og årsag til den store finansielle succes i alpelandet.

I Schweiz er der i dag mere end 169.000 ansat i den finansielle sektor, der igennem sine serviceydelser – ifølge offentlige vurderinger – bidrager med 15% af alle indtægter hos stat, kanton og kommune.

Et kendetegn ved banksektoren i Schweiz er bankhemmeligheden, der blev indført i 1934. Bankhemmeligheden har samme karakter som den tavshedspligt, man kender hos læger og advokater. I Schweiz forsøger man at beskytte privatsfæren, idet den udgør en vigtig brik i landets retssystem og findes derfor også i grundloven. Bankhemmeligheden, som man kender den fra starten, er dog under revision. Det  samme gælder kravene til bankerne om registrering af deres kunders baggrund, og hvorledes disse har tilvejebragt deres kapital. Sagt på en anden måde, der kan kun investeres beskattede penge i Schweiz!

Der findes i Schweiz mere end 300 forskellige banker, og sektoren bygger på princippet om universalbank. På trods af, at bankerne kan tilbyde alle bankydelser, er der opstået forskellige alliancer eller grupper indenfor bestemte områder.

Banker i Schweiz (Grossbanken)
De to store er Credit Suisse og UBS, der tilsammen udgør cirka 48% af det schweiziske marked. UBS har i en lang årrække været verdensledende indenfor for formueforvaltning og Private Banking. Ligeså er Credit Suisse, der har hovedsæde i Zürich, en førende position indenfor kapitalforvaltning og har også et omfattende produktudbud.

Kantonalbanker
Der findes i Schweiz 24 forskellige kantonalbanker. Tidligere havde disse banker sociale og erhvervsmæssige forpligtelser. I dag er kantonalbankerne blevet moderne selvstændige banker med egen profil. 95% af kantonalbankernes kunder stammer fra Schweiz.

Raiffeisen-Gruppe
Denne bankgruppe er kendetegnet ved at være en bank, der er ejet af andelshavere og har eksistereret i over 100 år. Raiffeisen-gruppen hører til den førende schweiziske bank i retailsegmentet.

Udenlandske banker
Der findes i Schweiz mange udenlandske banker. Det skønnes, at 50% af alle fremmede banker er fra EU. Deres primære ydelser er formueforvaltning for formuende kunder.

Kontrol af bankerne
Kontrollen eller tilsynet med de mange banker sker igennem FINMA (Finanzmarktaufsicht), som kan sammenlignes med det danske finanstilsyn. Prøv at følg dette link, hvis du vil læse mere om FINMA.

Hvis du er på udkig efter en ny eller bedre bankforbindelse i Schweiz, er det muligt alpelandet.dk kan hjælpe dig.

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os!