Obligatorisk sygeforsikring i Schweiz

april 18, 2016

Dækningerne i den obligatoriske sygeforsikring i Schweiz er fastlagt af myndighederne. Fordelen er, at forsikringen derved kan sammenlignes i alle forsikringsselskaber, og man kan hvert år skifte den obligatoriske forsikring uden at være nervøs for reducerede dækninger. Obligatorisk […]

Sundhedsforsikring i Schweiz

april 18, 2016

Det er i Schweiz obligatorisk for alle, der bor i landet, at oprette en sundhedsforsikring (sygeforsikring) med grunddækning, der dækker udgifterne til behandling af sygdom. Betaling af forsikringspræmien påhviler den forsikrede selv og koster i […]

Huslån i Schweiz

april 10, 2016

Hvis man står for at købe fast ejendom i Schweiz i form af hus eller ejerlejlighed, så findes der to udbydere i Schweiz. Lånemarkedet i Schweiz er anderledes end i Danmark, hvor man blot kan […]

TV i Schweiz

april 10, 2016

I Schweiz findes der mange forskellige TV-kanaler, både internationale og nationale. De offentlige TV-kanaler er SRF1 og SRF2, der leverer public service. I nyheds- og informationsudsendelser bliver der leveret dybdegående journalistik omkring de vigtigste politiske, erhvervsmæssige […]

Køb af ejendom i Schweiz

april 3, 2016

For mange danskere er det naturligt at eje sin primære bolig. Denne løsning er dog ikke altid mulig i Schweiz, da ejendomspriserne er højere end i mange andre europæiske lande. Hertil kommer nogle skrappe krav […]

Køb af feriebolig i Schweiz

april 2, 2016

Ønsker man som udlænding at købe en ferielejlighed i Schweiz, skal man overholde betingelserne i loven ”Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)” – også kaldet Lex Friedrich. I lang tid […]